VEFAKAR

VEFAKAR HEDEFLER

·         Yetenekli katılımcıların ilerideki iş yerleştirilmelerine katkı sağlayıp onların geliştirilmesine yardımcı olunması sağlanacaktır.

·         Kariyer yönetiminin incelikleri aktarılarak mevcut işlerden yola çıkıp geleceğe yönelik planlama yapmalarını kolaylaştırılması sağlanacaktır

·         Proje faaliyet ve uygulamalarıyla katılımcıların gerçekçi olmayan beklenti ve hayallerinin önüne geçilmesi sağlanacaktır.

·         Katılımcıların içsel ihtiyaçlarının (saygınlık, tanınma, ciddiyet ve kendini gerçekleştirme gibi) tatminini kolaylaştırmak.

·         Proje faaliyetlerini katılımcıların fiziksel, sosyal, zihinsel kapasitelerinin güçlenmesini sağlamak ve bundan haberdar olmalarına destek olmak.

·         Çalışanların spesifik konularda kariyer hedeflerini belirleyerek potansiyel yeteneklerini harekete geçirmelerini sağlamak.

·         Farklı kariyer hedeflerine ulaşmaları için gerekli olan özgüvenleri ve ardı ardına gelen iş becerilerini daha iyi teşhis etmelerine imkan vermek.

·         Aile, endüstriyel değişmeyi ve toplum üyeliğini kapsayan yaşamın geniş mozaiki içinde daha iyi kariyer hedeflerini katılımcıların zihnine yerleştirmek.