Kariyer ve Meslek

Son zamanlarda çalışma hayatında çok sık kullanılan kariyer kavramı, bireyin çalışma hayatında herhangi bir iş kolunda ilerlemesi, deneyim ve beceri kazanmasıdır. Günlük yaşamda ise kariyer kavramının ilerlemek, meslek, iş yaşamı, başarı, bireyin iş hayatı süresince üstlendiği roller ve bu roller ile ilgili deneyimler anlamlarında kullanıldığı görülmektedir .

Gelişmiş toplumlarda, insan hayatındaki olayların önemli belirleyicisi meslek seçimi ve mesleki kararlardır.  Öte yandan modern eğitim sisteminin varlık nedeni kişileri meslek/uzmanlık sahibi yapmaktır. Eğitim sistemi, bireyleri meslek seçimi için zorlar ve sahip olacağı mesleği belirler.

2017 yılında yapılan “Türkiye’de Mesleki İtibar Araştırması”na göre, Modern toplumsal yaşam, kişiye mesleği (işi) üzerinden bir konum ve rol vermektedir. Çünkü, modern toplum meslekler etrafında örgütlenmiştir. Bu yüzden meslek ile yaşam tarzının niteliksel yönü arasında yakın bir ilişki vardır. Mesleki faaliyet dolayısıyla sosyal çevre ve dolayısıyla yaşam tarzı değişir.